Hakkımızda

Vizyonumuz :Uluslararası  küresel  halklar arasında sosyal ve  kültürel bağları etkinleştirerek  var  olan dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek  ve bu konuda çalışmalar  yapan  kişi ve kuruluşlara destek vermek,

Yerli  ve  yabancı  kültürler i araştırmak tanıtmak; bu kültürlere mensup insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin gelişmesini ve kendi üyeleri arasında  ekonomik, sosyal, bilimsel, eğitim, kültürel ve benzeri alanlarda faaliyet yaparak yardımlaşmayı ve dayanışmayı tesis etmek.

Misyonumuz : Bir çok milletin yaşantısına tanıklık yapmış ve  izlerini hala üzerinde taşıyan,bu yönüyle insanlığın  ortak mirası sayılan, evrensel değerler etrafında örgütlenen Anadolu kültürel mirasını,birikimini ve medeniyetler ittifakını bütün dünya ile paylaşmak.

Amaçlarımız :

Kültürlerarası Eğitim ve Dostluk Derneği Nisan 2009’da kurulurak faaliyetlerine başlamıştır. Adından da anlaşılacağı üzere derneğimiz bir eğitim ve kültür derneğidir. Bu bağlamda derneğimizin faaliyet alanları şunlar olacaktır:

♦ Dünya ulusları arasında sosyal ve kültürel bağları etkinleştirerek var olan dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara     destek vermek,

♦ Yerli ve yabancı kültürleri araştırmak, tanıtmak; bu kültürlere mensup insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin gelişmesini ve kendi üyeleri arasında ekonomik, sosyal, bilimsel, eğitim, kültürel ve benzeri alanlarda faaliyet yaparak yardımlaşmayı ve dayanışmayı tesis etmek,

♦ Birçok milletin yaşantısına tanıklık yapmış ve izlerini hala üzerinde taşıyan, bu yönüyle insanlığın ortak mirası sayılan, evrensel değerler etrafında örgütlenen Anadolu kültürel mirasını, birikimini ve medeniyetler ittifakını bütün dünya ile paylaşmak,

♦ Bu paylaşımın sonucu olarak kültürlerin yöresel özellikleri nedeni ile farklılıklarını onların birer zenginlikleri olarak görmek, benzerliklerini de ortak evrensel bir kültürün barışa ve insanlığın mutluluğuna hizmet eden araçları haline getirmek için dostça adımlar atmak, insanlığın ortak geçmişi ve birikiminin mirası ile büyüyüp gelişen günümüz insanları ile geleceğin insanlarına daha güzel ve yaşanabilir bir dünyayı ve ortak birikimi miras bırakmak adına tanıma, tanışma, paylaşma ve ortak değerler üretmek için eğitim ve köprü görevi ile faaliyetler yapmaktır.